Siirry sisältöön

Opiskelijoiden matka-apurahan säännöt

Hyväksytty Suomen Eläinlääkäriliiton hallituksen kokouksessa 17.5.2024.

Opiskelijoiden matka-apurahat jaetaan liiton varoihin kuuluvasta opiskelijoita varten osoitetusta testamenttiin perustuvasta rahastosta.

Kyseessä ei ole säätiöintiin pohjautuvasta avustusten myöntämisestä vaan yhdistystoiminnan puitteissa
tapahtuvasta avustustoiminnasta, jolloin avustuksista päätettäessä noudatetaan yhdistyslakia. Siten
samankaltaisissa tilanteissa yhdistyksen jäseniä tulee kohdella yhdenvertaisesti, ellei säännöistä tms. löydy kriteeriä erilaiseen kohteluun. Myönnettävien matka-apurahojen summat voivat vaihdella hakukierroksittain johtuen käytettävissä olevasta rahamäärästä.

Apurahan suuruus

 • Apurahaa voidaan myöntää 100-500 euroa matkaa kohti
 • Apurahaa ei voi hakea useita kertoja samaa matkaa varten, jos apuraha on jo myönnetty
 • Yhdelle opiskelijalle voidaan myöntää apuraha korkeintaan kaksi kertaa
 • Apurahojen yhteissumma voi olla korkeintaan 700 euroa

Matka-apurahojen myöntämisen perusteet

 • Hakijan tulee olla Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n jäsen
 • Apurahaa voi hakea ennen matkaa tai takautuvasti 6 kuukauden ajalta ennen hakuajan päättymistä
 • Hakijoille annetaan mahdollisuus täydentää hakemuksiaan;
 • Perustutkintoon kuuluvat opinnot sekä oppi, jota ei voi saada kotimaassa, ovat etusijalla
 • Ensimmäistä kertaa matka-apurahaa saavat ovat etusijalla
 • Matkaraportin toimittamatta jättäminen estää myöhemmän apurahan myöntämisen;
 • Hakijan tulee sitoutua siihen, että matkaraportti saadaan julkaista liiton julkaisussa
 • Matkan peruuntuessa opiskelijoiden matka-apuraha tulee maksaa takaisin vähennettynä lopullisilla,
  opiskelijalle peruuntumisesta suoraan aiheutuneilla kuluilla.

Nämä säännöt ovat saatavilla myös pdf -muodossa alla olevasta linkistä