Siirry sisältöön

Jäsenen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liitto on vakuuttanut jäsenensä oikeusturva- ja vastuuvakuutuksilla. Vakuutus on hyödyllinen tilanteissa, jossa neuvonta ja neuvottelut eivät johda toivottuun tulokseen.

Vakuutukset piiriin kuuluvat jäsenet, jotka ovat palkansaajia tai ammatinharjoittajia. Eläinlääkärin ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen saa ainoastaan liiton jäsenenä. Vakuutukset sisältyvät liiton jäsenmaksuun.

Vakuutukset koskevat vain niitä praktiikkaoikeudet omaavia eläinlääkäreitä, jotka ovat työelämässä ja jotka nimenomaisesti toimivat eläinlääkärin tehtävissä. Vakuutus ei näin ollen automaattisesti koske liiton eläkeläisjäseniä, vaan eläkeläisen, joka tekee vielä eläkkeellä ollessaankin eläinlääkärin työtä, tulee ilmoittaa asiasta liiton toimistolle saadakseen vakuutusturvaa. Vakuutukset eivät koske yhtiön (oy, ay, ky) kautta tapahtuvaa toimintaa, vaan yhtiölle on otettava omat vakuutukset.

Oikeusturvavakuutus

Eläinlääkäriliiton jäsen voi saada korvausta vakuutetun välttämättömistä ja kohtuullisista asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä vakuutuksen piiriin kuuluvasta riita-, rikos- ja hakemusasiassa. Oikeusturvavakuutus koskee eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen sekä työ- ja virkasuhteisiin liittyviä asioita. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 16.000 euroa. Vakuutuksen omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin aina vähintään 1 000 euroa.

Riita- ja hakemusasioissa korvauksen saaminen edellyttää, että asia on riitainen eli että vastapuoli on kiistänyt esitetyn vaatimuksen perusteen tai määrän. Rikosasiassa korvauksen saaminen edellyttää, että asia on tullut vireille tuomioistuimessa.

Katso oikeusturvavakuutuksen ehdot suomeksi tai ruotsiksi.

Vastuuvakuutus

Liiton tarjoama vastuuvakuutus on räätälöity hoitovirhevakuutukseksi liiton jäsenille. Eläinlääkäriliiton jäsen voi saada korvausta toiselle aiheutetuista, vakuutuksen piiriin kuuluvista henkilö- ja esinevahingoista, joista vakuutettu eläinlääkäri on korvausvastuussa ja jotka ovat syntyneet eläinlääkärin tehtäviä suorittaessa. Vakuutus kattaa myös kilpa- ja ravihevosille aiheutuneet vahingot. Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 500.000 euroa ja omavastuu 500 euroa.

Katso vastuuvakuutuksen ehdot suomeksi tai ruotsiksi.

Tärkeää tietoa vakuutuksista

Eläkeläisjäsen: työnteosta on ilmoitettava vuosittain

Eläkeläisjäsenen tulee ilmoittaa vuosittain liittoon, jos hän vielä eläkkeellä ollessa tekee eläinlääkärin työtä.

On huomattavaa, että vakuutukset on tarkoitettu koskemaan vain niitä praktiikkaoikeudet omaavia eläinlääkäreitä, jotka ovat työelämässä ja jotka nimenomaisesti toimivat eläinlääkärin tehtävissä. Vakuutus ei näin ollen automaattisesti koske liiton eläkeläisjäseniä, vaan eläkeläisen, joka tekee vielä eläkkeellä ollessaankin eläinlääkärin työtä, tulee ilmoittaa asiasta liiton toimistolle saadakseen vakuutusturvaa. Työnteosta on ilmoitettava vuosittain.

Vakuutus koskee palkansaajia ja ammatinharjoittajia

Vakuutus koskee palkansaajia ja ammatinharjoittajia. Vakuutus ei kuitenkaan koske yhtiön kautta tapahtuvaa toimintaa, vaan yhtiölle on otettava omat vakuutukset.

Vakuutukset eivät koske yhtiön kautta tapahtuvaa toimintaa

Yhtiölle on otettava omat vakuutukset, koska vakuutukset eivät koske yhtiön (oy, ay, ky) kautta tapahtuvaa toimintaa.

Yritystoiminnassa on paljon eroja ja vakuutus kannattaa räätälöidä juuri oman yrityksen tarpeisiin. Yhteistyökumppanimme LähiTapiola on hyvin perehtynyt eläinlääkäritoimintaan.

Yhteys vakuutusyhtiöön ajoissa

Ennen oikeudenkäyntikulujen aiheutumista on ilmoitettava vakuutuksen käytöstä vakuutusyhtiölle, joka antaa asiasta kirjallisen korvauspäätöksen. Korvausten saamiseksi on käytettävä avustajaa, jonka on oltava asianajaja tai muu pätevä lakimies.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 16 000 euroa. Vakuutuksen omavastuu on 15 % kuluista, kuitenkin aina vähintään 1 000 euroa.

Mistä löytää asianajaja?


Juristimme eivät tarjoa asianajopalveluita. Tarpeen mukaan ohjaamme sinut valitsemaan oikean alan asiantuntijan Asianajajaliiton hakupalvelun kautta tai suosittelemme ottamaan yhteyttä pitkäaikaiseen yhteistyökumppaniimme, Aikalaki Oy:hyn, erityisellä liiton neuvottelemalla hinnoittelulla. Lisätietoja antavat mielellään juristimme.

Liiton luottamustehtävissä toimivat on vakuutettu

Eläinlääkäriliitolla on sen luottamustehtävissä toimiville jäsenille matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus. Liitto turvaa myös toimintansa järjestövakuutuksella, johon kuuluu muun muassa vastuuvakuutuksia, oikeudenkäyntikuluvakuutus ja keskeytysvakuutus.

Matkavakuutukset ovat voimassa kaikkialla maailmassa työ- tai virkamatkoilla, joista vakuutuksenottaja suorittaa päivärahaa tai muuta matkustuskorvausta ja jotka vakuutettu tekee vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaaliin elinympäristöön kuuluvasta asunnostaan, työpaikastaan, opiskelupaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan

Jäikö kysyttävää?

Jäikö sinulla kysyttävää vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta? Ota yhteyttä toimistomme talouspäällikköön.

Jäsenenä saat turvaa vakuutuksista

Työssäkäyvä työ- ja virkasuhteessa oleva tai ammatinharjoittaja kuuluu automaattisesti vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Vakuutus on hyödyllinen tilanteissa, jossa neuvonta ja neuvottelut eivät johda toivottuun tulokseen.