Siirry sisältöön

Valiokunnat

Eläinlääkäriliitolla on 13 valiokuntaa. Valiokuntien aihepiireinä ovat eläinsuojelu, eläinlääkärin hyvinvointi, etiikka, koulutuspolitiikka, koulutus, kunta, opiskelija, valtio, yksityissektori, yliopisto, yrittäjä, talous ja lehden toimitusneuvosto.

Valiokunnista lyhyesti

Liiton valtuuskunta ja hallitus voivat asettaa liiton sisäistä toimintaa varten pysyviä valiokuntia ja tilapäisiä työryhmiä. Valiokunnan toimikausi on kolme vuotta, aiemmin kausi oli kaksivuotinen. 

Valiokunta on tärkeä kanava kentän ja eri sektorien mielipiteiden ja ongelmien saattamisessa liiton tietoon. Valiokunnat toimivat liiton sisällä valmistellen oman alansa aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja valtuuskunnalle sekä hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat.

Valiokunnat valmistelevat asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat. 

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan sekä nimeää valiokunnan jäsenet valiokunnan puheenjohtajan esityksestä. Valiokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan ja hallitus nimeää valiokuntien sihteerit. 

Valiokuntien kokoonpanot 2023-2025

Kysymyksissä voit olla yhteydessä valiokunnan sihteeriin, joka mainitaan aina viimeisenä valiokunnan kokoonpanoissa.

Eettinen valiokunta (EEVA)
puheenjohtaja Päivi Lahti; jäsenet Marianna Dykas, Jukka Kuusisto, Minna Leppänen; varajäsenet Laura Hänninen, Elli Valtonen, Jukka Kuussaari; sihteeri Ida-Maria Kouvo

Eläinsuojeluvaliokunta (ESVA)
puheenjohtaja Maria Wahlfors; jäsenet Paula Hyvönen, Leena Suojala, Kirsi Swan, Elli Valtonen, Kati Tuomola, Katri Wermundsen; varajäsenet Virve Korhonen, Katja Hautala, Tiina Haukka, Eija Kaukonen, Minna Lemettinen; sihteeri Ida-Maria Kouvo 

Koulutuspoliittinen valiokunta (KOPOVA)
puheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Tiina-Mari Aro, Riikka Keto-Timonen, Päivi Rajala-Schultz, Riikka Hakala, Laura Muilu, Jenni Luukkanen; varajäsenet Mikael Haapalehto, Outi Hälli, Marika Melamies, Laura Ellonen, Mari Kankaanpää; sihteeri Veera Kurenlahti 

Koulutusvaliokunta (KOVA)
puheenjohtaja Miia Kontturi; jäsenet Laura Blomvall, Hanna Dyggve, Emilia Gordin, Venla Johansson, Pikka Jokelainen, Jonna Jokisalo, Kaisa Juhajoki, Jaana Niemi-Aro, Kristiina Oksanen, Jaana Pehkonen, Jerina Wallius, Laura Ölander; sihteeri Outi Hälli/Fennovet 

Kunnan palkkavaliokunta (KUVA)
puheenjohtaja Hanna Nurmi; jäsenet Katri Kiviniemi, Martta Haukipuro, Miika Kilpeläinen, Marita Saarikivi, Katriina Siikarlta; varajäsenet Päivi Lahti, Joni Pulliainen, Jenni Suolaniemi; sihteeri Vilma Kivioja 

Opiskelijavaliokunta (OVA)   
puheenjohtaja Charlotta Alamäki; Alina Eronen, Paula Linnainmaa, Nea Neva; varajäsenet Viivi Mäenpää, Elina Nuotio, Peppi Kareljärvi; sihteeri Ida-Maria Kouvo

Eläinlääkärin työhyvinvointivaliokunta (HYVA)   
puheenjohtaja Merja Voutilainen; jäsenet Riikka Hakala, Veera Karkamo, Leena Manner; varajäsenet Katri Koponen, Kaisa Suokumpu; sihteeri Ida-Maria Kouvo 

Talousvaliokunta (TAVA)
puheenjohtaja Mikko Turku, Kristiina Asplund, Anna Pasanen, Juha Pärnänen; varajäsen Tuija Gadd; sihteeri Karola Baran 

Valtion valiokunta (VAVA)
puheenjohtaja Olli Jokinen; jäsenet Elias Dahlsten, Matti Nyberg, Eero Rautiainen, Kristiina Törmä; varajäsenet Niina Piira, Enni Tuutti, Minna Latva-Somppi, Kaisa Suokumpu; sihteeri Vilma Kivioja 

Yksityissektorin työsuhdevaliokunta (YSVA)
puheenjohtaja Anu Tulokas; jäsenet Riikka Hakala, Karoliina Mikola, Henrik Meriläinen; varajäsenet Mikael Haapalehto, Amanda Hooli, Maria Valta; sihteeri Vilma Kivioja

Yliopistovaliokunta (YOVA)
puheenjohtaja Vuokko Pekkola; jäsenet Laura Hänninen, Sonja Kolehmainen, Tanja Korhonen, Elina Säde, Johanna Weckman, Anna Ylhäinen; varajäsenet Niina Airas, Sanna Malkamäki, Elina Rautala; sihteeri Vilma Kivioja 

Yrittäjävaliokunta (YRVA)
puheenjohtaja Jussi Sadinmaa; jäsenet Kirsi Juuti, Markus Kiili, Elina Kummala, Jukka Kuusisto, Mairi Speeti; varajäsenet Virve Korhonen, Kirsi Mäkimattila; sihteeri Ida-Maria Kouvo

Eläinlääkärilehden toimitusneuvosto (TN)
puheenjohtaja Hanna Lindholm, Tytti Niemelä, Riitta Niemi, Katri Ojalehto, Elina Säde; varajäsen Laura Kankainen, Henna Laurila; sihteeri Kristina Bergström 

Eläinlääkintähuollon tulevaisuustyöryhmä
puheenjohtaja Katri Kiviniemi; jäsenet Päivi Lahti, Tiina-Mari Aro, Virve Korhonen, Jonna Kuronen, Jukka Kuusisto, Hanna Nurmi, Marita Saarikivi, Jani Soini, Timo Wahlroos, Isa Hallman

Valiokuntien toimintakuvaukset

Valiokunnan nimiToimintakuvaus
Eettinen valiokunta
– vaatimus: arvostetut
ja kokeneet eläinlääkärit
– eläinlääkäreiden eettisen ohjeiston laadinta, seuranta ja päivittäminen;
– ammattikunnan sisäisen eettisen keskustelun seuraaminen, kannan ottaminen esille tulevissa ongelma- ja
ristiriitatilanteissa sekä tehdyistä linjauksista tiedottaminen;
– yhteiskunnallisen keskustelun seuraaminen ja reagoiminen asioihin, joilla on tai voi olla vaikutusta ammattikunnan
eettiseen toimintaympäristöön tai eettiseen julkisuuskuvaan
Eläinlääkärin
työhyvinvointivaliokunta
– liiton jäsenten sosiaalisten etujen seuraaminen ja selvittäminen;
– ammattikunnan työssä jaksamisen, työturvallisuuden ja työolosuhteiden valvominen
Eläinsuojeluvaliokunta
– vaatimus: asiantuntemus
eri eläinlajeista
– ajankohtaisten eläinsuojelullisten kysymysten seuraaminen sekä niistä eteenpäin tiedottaminen;
– aktiivinen osallistuminen keskusteluun eläinsuojelukysymyksistä, uusien asioiden nostaminen esille ja aloitteiden tekeminen;
– osallistuminen eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevien viranomaismääräysten valmisteluun ja lausuntojen
laatimiseen;
– eläinlääkäreiden ja maallikoiden valistaminen ja informoiminen sellaisissa eläinsuojelukysymyksissä, joissa erityisesti eläinlääkärin osuudella on merkitystä;
– toimiminen linkkinä ja käytännön eläinsuojelun asiantuntijana viranomaisten ja kansalaisten välillä
Koulutusvaliokunta
– vaatimus: edustus
eläinlääketieteen eri
sektoreilta
Eläinlääkäripäivien valmistelu;
eläinlääketieteen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen seuraaminen
Koulutuspoliittinen
valiokunta
– seurataan eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan tarpeisiin;
– EU-lainsäädännön seuraaminen erityisesti koulutuspolitiikan osalta; ja asioiden valmistelu Akavan koulutuspoliittisiin työryhmiin tiedekunnan hakijamateriaaliin vaikuttaminen; kannanotot opiskelijamääriin yms.;
– täydennyskoulutus- ja erikoistumisopintoasioiden esilläpito ja seuraaminen;
– EU-laillistujien mahdollisesti tarvitseman lisäkoulutuksen kartoittaminen;
– selvitetään käypähoitosuositusten toteuttamista;
– säännölliset tapaamiset tiedekunnan edustajien kanssa;
– selvitetään osaamisrekisterin luomisen edellytykset;
Kunnan
palkkavaliokunta

– vaatimus: edustus
hygieenikoista ja praktikoista
– kuntasektorin neuvottelutoiminnan valmistelu ja johtaminen;
– Lääkärisopimuksen noudattamisen valvonta;
– tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta
Opiskelijavaliokunta
– vaatimus: opiskelijajäsenet
eri vuosikursseilta
– opiskelijoiden ja liiton välisten kysymysten käsittely;
– opiskelijoiden työmarkkina- ja muiden kysymysten käsittely;
eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettävien liiton tiedotustilaisuuksien valmistelu;
– aloitteiden ja esitysten tekeminen Hilve Korteen rahaston tuoton käytöstä;
– toimiminen linkkinä AKAVAn ja eläinlääketieteen opiskelijoiden välillä
Talousvaliokunta– talousasioiden valmistelu ja seuranta
Valtion
palkkavaliokunta

– vaatimus: edustus eri
virastoista
– valtion palveluksessa olevien eläinlääkäreiden palkkauksen ja palkkakehityksen seuraaminen sekä siihen vaikuttaminen;
– ammattijärjestötaitojen ylläpitäminen järjestämällä koulutusta eläinlääkäriluottamusmiehille;
– valtiosektorilla toimivien ryhmien kokemusten vaihtaminen;
– valtion palveluksessa toimivien eläinlääkäreiden yleisen – edunvalvonnan edistäminen sekä virkaehtosopimuksen
soveltamisen seuraaminen
Yksityissektorin
työsuhdevaliokunta

– vaatimus: edustus
yksityisen puolen eri
sektoreilta
– yksityissektorin palkansaajien opastaminen ja edunvalvonta;
– yksityissektorin vähimmäispalkkasuositusten valmistelu;
– tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta
Yliopistovaliokunta– yliopistosektorin jäsenten opastaminen ja edunvalvonta;
– tutkimusten ja selvitysten tekeminen erityisesti ansiokehityksen osalta
Yrittäjävaliokunta– työnantajan asemassa olevien opastaminen ja edunvalvonta;
– liiton yrittäjäjäsenten yhdistäminen yhteistyön lisäämisellä, tapaamisilla, koulutuksella ja keskustelulla;
– liiton muiden jäsenten informoiminen yrittäjien asioista;
– yrittäjän työssä jaksamisen tukeminen;
Eläinlääkärilehden
toimitusneuvosto
– Suomen Eläinlääkärilehden kehittäminen ja sisällön ideoiminen;
– lehden sisällön tuottaminen mahdollisuuksien mukaan;
– toimiminen lehden tuntosarvena kentällä
Klikkaa tästä ja tutustu valiokuntien toimintaohjeeseen.

Haluatko mukaan luottamustehtäviin?

Toimimalla eri valiokunnissa luottamustehtävissä, pystyt vaikuttamaan Eläinlääkäriliiton toimintaan. Valiokuntiin voi hakea niiden toimintakauden loppuessa. Lisätieto saat myös esimerkiksi valiokunnan sihteeriltä.

Luottamustehtävissä toimivat saavat merkittävän alennuksen Eläinlääkäripäivien osallistumismaksusta.