Siirry sisältöön

Luottamusneuvosto

Liiton sisäisenä kurinpitoelimenä toimii luottamusneuvosto. 

Valtuuskunta asettaa luottamusneuvoston, joka toimii liiton kurinpitoelimenä. 

Luottamusneuvoston tehtävä on hallituksen ja valtuuskunnan ohella sovinto- ja kunniatuomioistuimena käsitellä asioita, jotka koskevat arvonmukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämistä liiton jäsenten keskuudessa. 

Käsiteltäviin asioihin kuuluvat myös liiton sääntöjen, eläinlääkärin eettisten ohjeiden, kollegiaalisuudesta annettujen määräysten sekä hallituksen tai valtuuskunnan päätösten noudattamista. 

Luottamusneuvoston toimikausi on kolmivuotinen.

Luottamusneuvoston kokoonpano 2022-2024

Luottamusneuvoston jäseniä ovat Ari-Matti Pyyhtiä, Mikael Granholm, Hannu Korkeala, Pirkko Pirinen, Merja Rantala, Olli Ruoho ja Outi Vainio.